دولت آنکارا می‌کوشد پرونده عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را ابزاری برای امتیازگیری از این دو کشور و سایر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی قرار دهد. با این حال، اردوغان احتمالاً به اخذ امتیازات کوتاه‌مدت رضایت خواهد داد و هرگز خود را در معرض اقدامات تنبیهی غرب به ویژه تحریم‌های اقتصادی قرار نمی‌دهد.
خبر اندیشکده‌های جهان
گسترش نفوذ جهانی از طریق دیپلماسی واکسن، تلاش چین جهت تثبیت جایگاه خویش به عنوان هژمون منطقه‌ای شرق آسیا و حرکت جهت تبدیل‌شدن به ابرقدرت جهانی، گسترش توان تسلیحاتی مسکو و نفوذ آن در کشورهای شوروی سابق، بهره‌گیری فزاینده مسکو از توان فضایی، نفوذ روسیه در صحنه اجتماعی آمریکا و مداخله در انتخابات این کشور و توسعه تسلیحات کشتارجمعی و افزایش توان سایبری چین و روسیه مهم‌ترین نگرانی‌های آمریکا از ناحیه این دو رقیب محسوب می‌شوند.
خبر روابط خارجی

یادداشتی از دکتر گوهری مقدم در روزنامه ایران؛

الزامات تحقق سیاست همسایگی

معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه در روابط بین‌الملل، نوشت: حل برخی مسائل ایجاد شده با همسایگان در سال‌های گذشته و لزوم استفاده از ظرفیت ۱۵ همسایه کشور با توجه به جایگاه و شرایط خاص بین‌المللی جمهوری اسلامی، خصوصاً معطوف به مسأله تحریم‌های ظالمانه غرب، توجه به ظرفیت‌های تمامی کشورهای همسایه را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
خبر دیپلماسی عمومی
دولت آنکارا می‌کوشد پرونده عضویت فنلاند و سوئد در ناتو را ابزاری برای امتیازگیری از این دو کشور و سایر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی قرار دهد. با این حال، اردوغان احتمالاً به اخذ امتیازات کوتاه‌مدت رضایت خواهد داد و هرگز خود را در معرض اقدامات تنبیهی غرب به ویژه تحریم‌های اقتصادی قرار نمی‌دهد.
خبر اندیشکده‌های جهان
گسترش نفوذ جهانی از طریق دیپلماسی واکسن، تلاش چین جهت تثبیت جایگاه خویش به عنوان هژمون منطقه‌ای شرق آسیا و حرکت جهت تبدیل‌شدن به ابرقدرت جهانی، گسترش توان تسلیحاتی مسکو و نفوذ آن در کشورهای شوروی سابق، بهره‌گیری فزاینده مسکو از توان فضایی، نفوذ روسیه در صحنه اجتماعی آمریکا و مداخله در انتخابات این کشور و توسعه تسلیحات کشتارجمعی و افزایش توان سایبری چین و روسیه مهم‌ترین نگرانی‌های آمریکا از ناحیه این دو رقیب محسوب می‌شوند.
خبر روابط خارجی

یادداشتی از دکتر گوهری مقدم در روزنامه ایران؛

الزامات تحقق سیاست همسایگی

معاون سیاسی و بین‌الملل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه ایران با اشاره به اهمیت کشورهای همسایه در روابط بین‌الملل، نوشت: حل برخی مسائل ایجاد شده با همسایگان در سال‌های گذشته و لزوم استفاده از ظرفیت ۱۵ همسایه کشور با توجه به جایگاه و شرایط خاص بین‌المللی جمهوری اسلامی، خصوصاً معطوف به مسأله تحریم‌های ظالمانه غرب، توجه به ظرفیت‌های تمامی کشورهای همسایه را بیش از گذشته نشان می‌دهد.
خبر دیپلماسی عمومی

از کتاب‌های در دست انتشار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری:

چرا افغانستان (برای ایران) مهم است؟

کتاب «چرا افغانستان(برای ایران) مهم است» به اهتمام امیر هاشمی‌مقدم توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پنج بخش و 277 صفحه در سال 1400-1398 نگارش شده است.
خبر کتاب

به مناسبت ارائه بیست و دومین گزارش سه ماهه اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی

فراخوانی برای معنایابی برجام در فرجام دولت تدبیر و امید

بیست و دومین گزارش سه ماهه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توسط وزارت امورخارجه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
خبر عمومی
به دنبال ناکامی نتانیاهو در تشکیل کابینه پس از چهارمین انتخابات سراسری یا کنست طی دو سال اخیر، روون ریولین رئیس جمهور رژیم اسرائیل، یائیر لاپید رهبر حزب آینده که ۱۷ کرسی در کنست دارد را مامور تشکیل کابینه کرد. با روی کار آمدن بنت، جبهه مقاومت در شرایط بهتری در مقابله و مواجهه با رژیم صهیونیستی خواهد بود.
جلسه گفت‌وگو و رایزنی کارشناسی پیرامون مسائل سیاسی و راهبردی دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی کشورهای ایران و ژاپن روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منعقد شد.
گزارش تصویری عکس