با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از انقلاب دیجیتال و تأثیر این تغییرات در مناسبات سیاستگذاری داخلی و بین‌المللی و از سوی دیگر فقدان راهبرد در زمینه حکمرانی سایبری کشور، این ضرورت وجود دارد تا سلسله نشست‌هایی در زمینه حکمرانی فضای دیجیتال برگزار شود و این مباحث مورد بحث و گفتگو قرار گیرد تا اجماع و توافق جمعی در زمینه مفاهیم، ارزش‌ها و الزامات این حوزه صورت گیرد.به این منظور مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری در چهارمین نشست با محوریت موضوع «حکمرانی فناوری و فضای مجازی» در تاریخ 21 مهر 1399 میزبان آقای دکتر مهدی فسنقری، معاون محترم پژوهشی و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.این جلسه با حضور متخصصان حوزه حکمرانی سایبری و حکمرانی فضای مجازی و پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌های مختلف ازجمله «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «پژوهشکده سیاستگذاری و اندیشکده حکمرانی شریف»، «مرکز ملی فضای مجازی»، «مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت»، «مرکز همکاری‌ها و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات» و «وزارت امور خارجه» برگزار شده است.
خبر گزارش نشست
نشست تخصصی بررسی چالش‌های بودجه‌ریزی در آموزش‌وپرورش در تاریخ 29 مهرماه 99 با حضور آقای غلامزاده عسگری مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع وزارت آموزش‌وپرورش، آقای دکتر امیدی عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، آقای دکتر مروی مدیر گروه اقتصاد اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، آقای محسنی نیا کارشناس ارشد و پژوهشگر مسائل آموزش‌وپرورش و خانم عدل بند از سازمان برنامه‌وبودجه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.پرسش اصلی این نشست چرایی کاستی‌های بودجه‌ای در آموزش‌وپرورش بود و هر یک از مدعوین به ارائه بحث در این زمینه پرداختند.
خبر گزارش نشست