در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، چهارمین نشست نخبگانی با عنوان «نقش صنایع و فناوری در ایجاد و رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود» برگزار شد.
خبر گزارش نشست
سومین نشست نخبگانی با عنوان«بررسی آینده کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود» در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود برگزار شد.
خبر گزارش نشست
نخستین نشست از سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون رفع چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود با موضوع «بررسی ابعاد اعتلای نظام مدیریت منابع آب در جهت احیای حوضه آبریز زاینده‌رود» و با حضور مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت منابع آب برگزار شد.
خبر گزارش نشست
پیاده سازی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نزدیک به یک دهه است که مهم ترین دغدغه و دستورکار وزارت آموزش و پرورش است. با این وجود شرایط امروز کشور نشان می‌دهد دست یافتن به تحول در آموزش و پرورش کشور هنوز امری بعید به نظر می‌رسد. از منظر برخی سیاست‌پژوهان دلیل اصلی این عقب ماندگی اشتباه در انتخاب راهبرد یا راهبردهای پیاده سازی سند تحول است. در حال حاضر برنامه های زیرنظام‌های 6 گانه مهم ترین اسناد سیاستی راهنمای پیاده سازی سند تحول به حساب می آیند و بخش های مختلف آموزش و پرورش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت خود را از آن‌ها منتزع می‌کنند. همچنین به موازات این راهبرد اصلی در اواخر دولت دوازدهم ، بسته های تحولی 25 گانه در حوزه های مختلف برای تحقق سند تحول، تدوین و به اجرا گذاشته شده است. با این حال برخی تردید دارند که چنین راهبردهایی بتواند حلقۀ اتصال مناسبی میان سند و روندهای جاری آموزش و پرورش کشور باشد. در همین راستا و در ادامه برگزاری جلسات تخصصی پیرامون بررسی سند تحول آموزش و پرورش، نشست «بررسی راهبرد پیاده سازی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در تاریخ 28 مهرماه 1400 در مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
عصر روز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، جلسه‌ای با عنوان «اصلاحات حکمرانی سلامت در موضوع کرونا» به منظور بررسی ابعاد خیز پنجم اپیدمی کرونا، تحلیل آخرین وضعیت چالش ها و تقویت مدیریت بیماری کرونا و ارائه راهکار مدیریت کنترل این بیماری با حضور متخصصین اپیدمیولوژی و سیاستگذاری سلامت در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.
خبر مطالعات کرونا
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در هفتمین نشست حکمرانی سایبری با عنوان «امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در تنظیم رابطه با شبکه‌های اجتماعی خارجی (مطالعه موردی تجربه کشور ترکیه)» در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰، میزبان دکتر بهزاد احمدی(معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) بود. گزارش پیش‌رو به بررسی پیشینه قانون‌گذاری ترکیه در حوزه فضای مجازی و دلایل دخیل در موفقیت اولیه ترکیه در پاسخگوسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌پردازد و در ادامه با بیان دشواری‌های ایران در الگوبرداری از ترکیه، توصیه‌هایی در رابطه با راهبرد سایبری ایران در حوزه بین‌المللی و داخلی ارائه می‌دهد.
خبر گزارش نشست