دومین جلسه «شورای همکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی-راهبردی» با حضور روسا و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با هدف تبیین اهداف و دستیابی به راهکار اجرایی برای همکاری مشترک برگزار شد.
خبر گزارش نشست

دکتر خیاطیان در نشست با مدیران صنایع حوضه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان:

صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را در مدیریت آب ایفا کنند

در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، نشست هم‌اندیشی با مدیران صنایع استان اصفهان در محل این مرکز برگزار شد.
خبر گزارش نشست

در راستای بررسی راهکارهای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود،

نشست هم اندیشی با صنف کشاورزان استان اصفهان برگزار شد

در ادامه سلسله نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه بررسی زمینه‌ها و راهکارهای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، نشستی با حضور صنف کشاورزان و تعدادی از کشاورزان استان اصفهان به میزبانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
به میزبانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، نشست تخصصی «ارزیابی سیاست خارجی دولت سیزدهم با تاکید بر سیاست همسایگی» با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد.
خبر گزارش نشست

به میزبانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری؛

نشست بررسی نظام نخبگانی کشور برگزار شد

نشست «بررسی نظام نخبگانی کشور» با حضور استادان و کارشناسان این حوزه روز دوشنبه ۲۲ آدرماه ۱۴۰۰ به میزبانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر راهبرد مشخصی در حوزه دیپلماسی علمی در کشور وجود ندارد، بر دستیابی به یک الگوی مناسب در این زمینه تاکید کرد. 1p
خبر گزارش نشست
در ادامه سلسله نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه بررسی زمینه‌ها و راهکارهای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در محل این مرکز برگزار شد.
خبر گزارش نشست