نشست بررسی ظرفیت‌های ترانزیت دریایی با هدف تهیه برنامه ارتقاء ترانزیت کشور با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست

در نشستی با حضور مسئولان مرکز بررسی‌های استراتژیک، سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون صورت گرفت؛

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه در راستای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالیاتی و رفاهی

در راستای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالیاتی و رفاهی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.
خبر گزارش نشست
نشست بررسی اجرایی کردن راهکارهای اقتصاد مقاومتی صبح روز یکشنبه ششم آذر ماه سال جاری با حضور مسئولان ذی‌ربط و کارشناسان این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست

در نشستی با حضور مسئولان مرکز بررسی‌های استراتژیک، سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون صورت گرفت؛

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه در راستای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالیاتی و رفاهی

در راستای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های مالیاتی و رفاهی، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد.
خبر گزارش نشست
نشست بررسی ظرفیت‌های ترانزیت دریایی با هدف تهیه برنامه ارتقاء ترانزیت کشور با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست
نشست بررسی اجرایی کردن راهکارهای اقتصاد مقاومتی صبح روز یکشنبه ششم آذر ماه سال جاری با حضور مسئولان ذی‌ربط و کارشناسان این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های بررسی ناترازی انرژی صورت گرفت؛

بررسی «الزامات الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی در کشور» در مرکز بررسی‌های استراتژیک

نشست بررسی «الزامات الگوی بهینه حکمرانی و سیاستگذاری انرژی در کشور»، از سلسله نشست‌های بررسی ناترازی انرژی کشور عصر روز چهارشنبه دوم آذر ماه سال جاری با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست

در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری؛

نشست بررسی برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد

با هدف تقویت و هماهنگی‌های بین دستگاهی، نشست بررسی برنامه‌های اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های بررسی ناترازی انرژی صورت گرفت؛

بررسی «جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران» در مرکز بررسی‌های استراتژیک

نشست بررسی «جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران»، از سلسله نشست‌های بررسی ناترازی انرژی کشور با حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر گزارش نشست