آمریکا درصدد تغییر نقش خود در حوزه غرب بالکان و مقابله با نفوذ قدرت‌هایی همچون چین و روسیه در این منطقه است. در همین راستا، طرحی در کنگره آمریکا مطرح شده است تا نگاه این کشور به غرب بالکان را تغییر دهد.
خبر اندیشکده‌های جهان
با آغاز جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای اروپایی به تحریم شدید اقتصادی روسیه روی آوردند اما این سیاست با واکنش مسکو مواجه شد و روسیه برای محافظت از اقتصاد و ارزش پول خود اعلام کرد فروش انرژی با روبل خواهد بود. کشورهای اروپایی این شرط را نپذیرفتند که در نتیجه، صادرات گاز روسیه به اروپا محدود شد و این قاره را وارد بحران انرژی کرد.
خبر اندیشکده‌های جهان
آمریکا درصدد تغییر نقش خود در حوزه غرب بالکان و مقابله با نفوذ قدرت‌هایی همچون چین و روسیه در این منطقه است. در همین راستا، طرحی در کنگره آمریکا مطرح شده است تا نگاه این کشور به غرب بالکان را تغییر دهد.
خبر اندیشکده‌های جهان
با آغاز جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای اروپایی به تحریم شدید اقتصادی روسیه روی آوردند اما این سیاست با واکنش مسکو مواجه شد و روسیه برای محافظت از اقتصاد و ارزش پول خود اعلام کرد فروش انرژی با روبل خواهد بود. کشورهای اروپایی این شرط را نپذیرفتند که در نتیجه، صادرات گاز روسیه به اروپا محدود شد و این قاره را وارد بحران انرژی کرد.
خبر اندیشکده‌های جهان
برگزاری هشتمین کنفرانس بین‌المللی توکیو برای توسعه آفریقا (تیکاد) در کشور تونس، نگاه‌ها را بسوی سیاست خارجی ژاپن در قبال آفریقا و میزان نفوذ و برنامه‌های آن در این قاره متمرکز کرد. این کشور در آفریقا باید علاوه بر رقابت با استعمارگران سابق، با روسیه، چین و آمریکا هم به رقابت بپردازد.
خبر اندیشکده‌های جهان
وخامت بحران اقتصادی اروپا می‌تواند قاره سبز را از اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ اسیر بحران‌های عمیق سیاسی و اجتماعی کند. کیفیت کنش‌گری اتحادیه‌های کارگری، دولت‌ها و صاحبان صنایع و کسب و کار نقش عمده‌ای در تعیین سرنوشت بحران‌های اقتصادی و متعاقب آن، بحران‌های اجتماعی قاره سبز خواهد داشت.
خبر اندیشکده‌های جهان
بحران اوکراین نشان داد که خروج آمریکا از برخی مناطق و تمرکز آن بر چین، خلأهایی را برای رقبای این کشور ایجاد کرده است. عدم حضور آمریکا در منطقه دریای سیاه، باعث نفوذ روسیه، ایران و چین در آن شده و اکنون آمریکا برای بازگشت دوباره به این منطقه با چالش‌هایی روبروست.
خبر اندیشکده‌های جهان
تاثیر سیاست‌های پولی آمریکا بر ارزش دلار و در نتیجه، تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها و همچنین استفاده آمریکا از دلار و تحریم‌ها برای فشار بر کشورها، برخی از دولت‌ها را بر آن داشته که تا حد امکان، وابستگی خود را به دلار کاهش دهند. مقابله با سلطه دلار به خوبی در جنوب شرق آسیا نمود پیدا کرده است.
خبر اندیشکده‌های جهان