مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌کنند:

وبینار «نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری کارآمد»

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی وبیناری با موضوع «نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری کارآمد» روز یکشنبه 9 آذرماه 1399 از ساعت 14 تا 16 برگزار می‌کنند.
رویداد رویدادهای داخلی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار کرد:

نشست «بررسی آخرین تحولات نظام حاکمیتی چین»

نشست «آخرین تحولات نظام حاکمیتی چین با تأکید بر سخنرانی شی‌جین‌پینگ در هفتادمین سالگرد تأسیس حزب و اسناد بالادستی منتشر شده در 2019 میلادی» 12 آبان 1398 در سالن تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌کنند:

وبینار «نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری کارآمد»

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی وبیناری با موضوع «نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری کارآمد» روز یکشنبه 9 آذرماه 1399 از ساعت 14 تا 16 برگزار می‌کنند.
رویداد رویدادهای داخلی

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار کرد:

نشست «بررسی آخرین تحولات نظام حاکمیتی چین»

نشست «آخرین تحولات نظام حاکمیتی چین با تأکید بر سخنرانی شی‌جین‌پینگ در هفتادمین سالگرد تأسیس حزب و اسناد بالادستی منتشر شده در 2019 میلادی» 12 آبان 1398 در سالن تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست پنجاه و پنجم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در گرجستان و انتقال تجربیات به ایران

پنجاه و پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ سیزده اسفند ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر ولی کوزه‌گرکالجی، پژوهشگر ارشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان «مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در گرجستان و انتقال تجربیات به ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست پنجاه و سوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

طرح الگوی ارزشیابی (شایستگی) عملکرد وزیران

پنجاه و سومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ چهارده آذر ماه 1397، با سخنرانی آقای سیدمحمدرضا سیدی پژوهشگرِ حوزه سیاستگذاری با عنوان «طرح الگوی ارزشیابی(شایستگی) عملکرد وزیران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست پنجاه و دوم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

سهام ملی نفت، جایگزین یارانه نقدی

پنجاه و دومین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ 22 آبان‌ماه 1397، با سخنرانی آقای میثم هاشم‌خانی اقتصاددان و محقق حوزه فقرزدایی با عنوان «سهام ملی نفت، جایگزین یارانه نقدی» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست پنجاه و یکم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

مبارزه با پولشویی در ایران

پنجاه و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ بیست تیر ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر سیدجواد کاظمی‌تبار، دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا ایرواین آمریکا و کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب برای تراکنش‌های بانکی آمریکا با عنوان «مبارزه با پولشویی در ایران» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست پنجاهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

ایران و مساله پایداری

پنجاهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ چهارده تیر ماه 1397، با سخنرانی آقایان دکتر سجاد فتاحی پژوهشگرِ مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، محدثه جلیلی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، روح‌الله قاسمی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، محمد فکری پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با عنوان «ایران و مسئله پایداری» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی

نشست چهل و نهم از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی:

بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه

چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی»، در تاریخ پنج تیر ماه 1397، با سخنرانی آقای دکتر حامد نیک‌حالت، فارغ‌التحصیل اقتصاد نفت از دانشگاهِ امپریال کالج لندن و آقای دکتر غلامرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفتِ ایران با عنوانِ «بررسی بازارهای LNG در خاورمیانه» در سالن نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
خبر رویدادهای داخلی