پنج راه برای حصول اطمینان از اینکه مدل‌ها در خدمت جامعه هستند: یک مانیفست

مدل‌سازی‌ها برای مانیفست: اپیدمولوژی بیماری کرونا

نشریه نیچر به تاریخ 25 ژوئن 2020 در مقاله‌ای تحت عنوان مدل‌سازی‌ها برای مانیفست: اپیدمولوژی بیماری کرونا (پنج راه برای حصول اطمینان از اینکه مدل‌ها در خدمت جامعه هستند: یک مانیفست) (Five ways to ensure that models serve society: a manifesto) با طرح پنج اصل ساده اقدام به طرح مانیفستی به عنوان روش بهینه برای مدل‌سازی ریاضی پاسخگو (به نیازهای اجتماع) کرده‌اند؛ تا به جامعه‌ای که به دنبال برداشت مورد نیاز خود از مدل‌سازی است، کمک کند.
خبر مطالعات کرونا