مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136263 یکشنبه 2 مرداد 1401 339

آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت به‌منظور استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی عصر شنبه اول مرداد ماه جاری در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.این تفاهم‌نامه در مراسمی با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت به امضا رسید.

تصویر مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه برای استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی