گزارش تصویری همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت»

نام عکاس:

شماره گزارش: 136217 دوشنبه 30 خرداد 1401 335

همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت» صبح امروز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.در این همایش دو پنل «حکمرانی مردمی در اقتصاد» و «تبیین گفتمان دولت» با حضور رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و وزرای اقتصاد، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری همایش «حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت»