گزارش تصویری نشست «بحث و بررسی پیرامون دیپلماسی علمی کشور»

نام عکاس: محمد جمشیدنسب

شماره گزارش: 136068 دوشنبه 22 آذر 1400 553

نشست بحث و بررسی پیرامون دیپلماسی علمی کشور با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور یکشنبه 21 آذرماه 1400 در این مرکز برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست «بحث و بررسی پیرامون دیپلماسی علمی کشور»

محمد جمشیدنسب