گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در زمینه بررسی زمینه‌ها و راهکارهای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود

نام عکاس: محمد جمشیدی نسب

شماره گزارش: 136046 دوشنبه 15 آذر 1400 600

در ادامه سلسله نشست‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه بررسی زمینه‌ها و راهکارهای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری دوشنبه پانزدهم آذرماه 1400 در محل این مرکز برگزار شد.

تصویر گزارش تصویری نشست هم‌اندیشی با مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در زمینه بررسی زمینه‌ها و راهکارهای احیای حوضه آبریز زاینده‌رود