گفتگوی راهبردی «بررسی چالش های هیدروپلتیک» با حضور دکتر عراقچی، دکتر پاک سرشت و دکتر حجت میان آبادی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در تالار تدبیر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
یکی از راه های جلوگیری از فساد و ارتقای کارآمدی دولت، در کشورهایی با اقتصاد نفتی، شفافیت درآمدهای نفتی و نحوه هزینه و مصرف آن است. در این ویدئو پیشنهاد می شود که درآمدهای نفتی به صورت مستقیم بین مردم توزیع شود.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «نظام مالکیت منابع آبی در ایران» با حضور دکتر باقر انصاری و دکتر غلامرضا مدنیان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان» با حضور دکتر حسام الدین آشنا و محمدرضا فرطوسی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم
گفتگوی راهبردی «اسلام داعشی یا داعش اسلامی» در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ با حضور دکتر مهدی آهویی و دکتر کلاهی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
ویدئو فیلم

پنجمین قسمت برنامه «جعبه سیاه»

توسعه فوتبالی (۲)

پنجمین قسمت از برنامه «جعبه سیاه» با عنوان «توسعه فوتبالی (۲)» با هدف طرح مسائل سیاستی به زبان تصویر و بیانی ملموس منتشر می‌شود. در این قسمت دکتر امیر ناظمی استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به این موضوع می پردازد که «داستان فوتبال ما روایتی قابل تکرار برای صنعت و فناوری هم می‌تواند باشد».
ویدئو فیلم ایران

سخنرانی دکتر فاضلی در نشست علمی بررسی ابعاد ناآرامی‌های دی‌ماه؛

بحران ناکارآمدی یا جنبش چیزباختگان.

نشست «برسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی ماه 96» عصر روز چهارشنبه مورخ 4 بهمن 96 با حضور حسین سیف زاده، ابوالفضل دلاوری، امیر محبیان(اساتیدعلوم سیاسی) فرشاد مومنی و محمد دینی ترکمانی(اساتید اقتصاد) محمد امین قانعی راد و محمد فاضلی (اساتید جامعه شناسی) و با تلاش انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این ویدئو، گزیده‌ای از مهمترین نکات بیان شده توسط دکتر محمد فاضلی منتشر می‌شود.
ویدئو فیلم ایران