کد مطلب: 114213

سه شنبه 25 آبان 1395 15:35

عباس عراقچی: آیا بهتر نیست به جای خودکفایی در تولید گندم آنرا از قزاقستان وارد کنیم؟