شناسه خبر: 136293

پنج شنبه 20 مرداد 1401 09:40

بررسی عملکرد یکساله دولت در حوزه سیاست داخلی و خارجی در مرکز بررسی‌های استراتژیک

به گزارش روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در این نشست که پیرو برگزاری سلسله نشست‌های نخبگانی این مرکز با اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف برگزار شد، عملکرد یکساله دولت سیزدهم در دو حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و طی آن اساتید گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان نقطه نظرات خود را پیرامون این موضوع ابراز کردند.