حسام الدین آشنا

اطلاعات تماس

ashna@css.ir

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

ashna@css.ir

شبکه های اجتماعی


تخصص‌ها

  • فرهنگ و ارتباطات
  • سیاست خارجی
  • دیپلماسی عمومی راهبردی
  • جهانی شدن