عدم شکل‌گیری موازنه قدرت در مقابل ایالات‌متحده پس از فروپاشی شوروی، به مدت یک ربع قرن، از پدیده‌های جدید در روابط بین‌الملل بوده است. اندیشمندان لیبرال علت این امر را علاوه بر قدرت خارق‌العاده آمریکا در بعُد نظامی، وجود مجموعه عواملی می‌پندارند که به آن قدرت نرم آمریکا می‌گویند.ایجاد نهادها، سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی، تولید کالاهای عمومی امنیتی، مالی، تجاری و اقتصادی، چندجانبه‌گرایی و پرهیز از یکجانبه‌گرایی و نهایتاً ساختار لیبرال داخلی، اصلی‌ترین وجهه قدرت نرم آمریکاست که سبب شده است آمریکا حائز جایگاه هژمون لیبرال در نظم مستقر بین‌المللی شود.اما در دوره جورج واکر بوش، یکجانبه‌گرایی و بی‌توجهی به برخی ساختارها و نهادهای بین‌المللی در سیاست خارجی آمریکا، خوشبینی‌های محض در مورد هژمون خوشخیم را با تردید روبه‌رو کرد.پس از ریاست‌جمهوری باراک اوباما و با روی کار آمدن دونالد ترامپ، او با سیاست اول آمریکا، عقب‌نشینی دهشتناک از بسیاری از نهادها و رژیم‌های بین‌المللی، خودداری از تولید کالاهای عمومی امنیتی و اقتصادی و پایان دادن به آنچه سواری مجانی می‌خواند، پیگیری ناسیونالیسم اقتصادی، یکجانبه‌گرایی محض در نظام بین‌الملل و نهایتاً بی‌اعتنایی به منافع سایر بازیگران از جمله دوستان و هم‌پیمانان آمریکا شد و جایگاه هژمون لیبرال و خوشخیم بودن این کشور را با چالش جدی مواجه کرد.
قفقازجنوبی به‌رغم وسعت کمی که دارد منطقه‌ای مهم برای انتقال انرژی محسوب می‌شود. اما با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی حاکم بر منطقه، خطوط لوله آن باید از مناطق مجاور به بازار مصرف برسد. ترکیه با استفاده بهینه از این وضعیت نه‌تنها تبدیل به مسیر ترانزیت انرژی قفقازجنوبی شده است؛ بلکه بخشی از نیاز داخلی خود را نیز تأمین می‌کند.این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌ها است که جایگاه ترکیه در ژئوپلیتیک انرژی قفقازجنوبی چیست؟ و این جایگاه چه پیامدهایی برای ایران دارد؟
این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بیان و بررسی آثار و تبعات تحریم‌ها در صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، بر کنشگران اصلی موجود در ساختار سیاسی و قانونگذاری ایالات‌متحده آمریکا (کنگره، وزارت خزانه‌داری و اداره کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا) توجه کند.
نگارندگان در این نوشتار در پی بررسی آسیب‌شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته از منظر نهادگرایی، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودند که نهادهای اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند و چرا این نهادها به برخی از اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا نمی‌کنند؟
پس از ارائه پیشنهاد مرکز بررسی های استراتژیک مبنی بر مغذی سازی آرد در راستای تقویت امنیت غذایی و مقابله با بیماری کرونا رییس جمهور از وزیر کشاورزی خواست تا این پیشنهاد بررسی شود.
خبر عمومی

مسأله‌شناسی ساختارها و نهادهای آب ایران

آسیب‌شناسی شورایعالی آب

تقابل یا سازگاری با مسائل نوظهور آب کشور از سال 1381 بر عهده شورای عالی آب گذاشته شده است. این شورا بر اساس ماده 10 قانون تشکیل جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی و به منظور «هماهنگیِ سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور» تشکیل شد و بعد از یک دوره رخوت در دولت‌های نهم و دهم، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجدداً احیا شد.نقطه کانونی چالش‌های شورایعالی آب، مسائل آب کشور است. در راستای این چالش‌ها دو مجموعه سؤال اساسی قابل طرح است:1- عملکرد شورای عالی آب2- لزوم ادامه کار شورابرای پاسخ به این پرسش‌ها نیاز است ابتدا شرح وظایف شورای عالی آب تبیین شود. سپس به بررسی تناقضات و تداخلات احتمالی در مفاد شرح وظایف آن پرداخته شود و پس از آن نقاط تضاد میان هدف، شرح وظایف و مصوبات شورا مورد بررسی قرار گیرد.
خبر عمومی
دکتر حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکزبررسی‌های استراتژیک در نشست‌های جداگانه‌ای میزبان «بنیاد حسین‌اف» سفیر جمهوری آذربایجان و «آرتاشس تومانیان» سفیر ارمنستان بود.
خبر عمومی
با شروع تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز بررسی‌های استراتژیک گزارشی در رابطه با سیاست‌های خصوصی‌سازی در آموزش عمومی از جمع‌بندی مجموعه مطالعات یونسکو در کشورهای مختلف جهان، تحت عنوان منتشر «خصوصی‌سازی آموزش در کشورهای درحال‌توسعه، شواهد و پیامدها» کرد.
خبر اندیشکده‌های جهان