روند رشد اقتصاد ترکیه بعد از کرونا

اقتصاد ترکیه اقتصادی پویاست. بانک مرکزی نیز مجموعه‌ای از مکانیسمهای وسیع و موثر در دست دارد که در صورت لزوم اجرایی می‌کند. اما بخشهای گردشگری، خدمات ، ورزش، حمل و نقل و کالاهای مصرفی در ترکیه ( به خصوص لوازم خانگی پایدار) از مهمترین بخشهایی هستند که از شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند.

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل

تصویر روند رشد اقتصاد ترکیه بعد از کرونا

ترکیه به عنوان یک اقتصاد روبه رشد همانند تمامی کشورهای جهان در حال حاضر درگیر ویروس کرونا و تبعات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن است. دولت آنکارا قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا در این کشور برخی زمینه سازی ها برای مقابله با این ویروس در زمینه های بهداشت و درمان و اقتصاد انجام داد که بر این اساس تدابیری که در برهه های زمانی مختلف بعد از انتشار ویروس از سوی ترکیه اعلام شد نشانگر آمادگی دولت آنکارا در این زمینه و تهیه سناریوهای مختلف بوده است. اوغوزحان اوزباش، معاون رییس بانک مرکزی ترکیه درباره تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و جهان اظهار داشت: اقتصاد ترکیه با حفظ رونق خود یکی از اقتصادهایی خواهد بود که این روند را با خسارات نسبتا کمتر و در مدت زمانی کوتاه‌تر پشت سر خواهد گذاشت. به دلیل روند مثبت رشد اقتصادی کشور در ماههای ژانویه و فوریه انتظار داریم سه ماهه اول سال شاهد تداوم این رشد باشیم. بانک مرکزی اقدامات لازم در جهت به حداقل رساندن تأثیرات منفی اقتصادی این بیماری را انجام داده است. اقتصاد ترکیه اقتصادی پویاست. بانک مرکزی نیز مجموعه‌ای از مکانیسمهای وسیع و موثر در دست دارد که در صورت لزوم اجرایی می‌کند. اما بخشهای گردشگری، خدمات ، ورزش، حمل و نقل و کالاهای مصرفی در ترکیه ( به خصوص لوازم خانگی پایدار) از مهمترین بخشهایی هستند که از شیوع کرونا آسیب جدی دیده اند. از سوی دیگر با توجه به کاهش سریع و متوالی نرخ بهره در یک سال اخیر، بانک مرکزی ترکیه اکنون ابزارهای کمتری برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در این کشور دارد و اشتباه در تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره می تواند عواقب ارزی و تورمی زیادی برای ترکیه داشته باشد.

روند رشد اقتصادی در ترکیه

اقتصاد ترکیه در سال های 2018 و 2019 با فراز و نشیب ها و رکوردهای بسیار زیادی روبرو بود. اما خوشبختانه مدیریت صحیح این کشور توانست ثبات اقتصادی را به کشور برگرداند و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک جهانی اعلام کرد، وضعیت اقتصادی ترکیه در سال 2020 رونق پیدا خواهد کرد و این کشور را به هدف خود که قرارگیری در بین ده کشور بزرگ اقتصادی دنیا در سال 2023 بوده است، نزدیکتر می کند. به طوریکه وزیر دارایی ترکیه مدعی شده است که در بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری که در سالهای گذشته به دلیل رکود اقتصادی به تعویق افتاده بودند، مجدداٌ در سال 2020 به مرحله اجرا در خواهند آمد و این کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان بیشترین رشد اقتصادی را در این سال تجربه می کند.

بسیاری از اقتصاددانان بزرگ جهان تا قبل از شیوع کرونا بر این باور بودند که سال 2020 برای ترکیه بعد از رکورد اقتصادی که در سال 2018 گریبان گیر آن شده بود، سال تغییر و تحول خواهد بود. از این رو افرادی که در سال گذشته دارایی و اموال خود را در این کشور سرمایه گذاری کردند و یا حتی به ثبت شرکت در ترکیه و ثبت شرکت در استانبول پرداختند، سود قابل توجهی در انتظار آنها خواهد بود. (1) اما شیوع کرونا آمار و ارقام و نتایج تحقیقات سازمانها و نهادهای مختلف اقتصادی را متحول کرد.

تاثیر کرونا بر اقتصاد