Print Friendly

به گزارش روابط عمومی،شبکه کانون های تفکر ایران(ایتان) تفاهم نامه همکاری را با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری منعقد کرد.


این تفاهم نامه همکاری به امضای دکتر حسام الدین آشنا و  مرتضی فیروزآبادی رسید.

این تفاهم نامه در راستای سیاست های کلان مرکز بررسی های استراتژیک در خصوص ایجاد ارتباط و تعامل سازنده میان مراکز پژوهشی راهبردی غیر دولتی و نظام سیاست گذاری عمومی در کشورمنعقد گردیده است.

  • برداشت اول
  • برداشت دوم
  • اوقات شرعی
  • آب و هوا