Print Friendly

پس از پایان نشست تخصصی بررسی سند ساماندهی و توسعه سینمایی کشور،نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه  در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها، سوالات خود را از آقایان آشنا،ایوبی،کیانیان و سینایی در خصوص این نشست و مسائل مربوط به حوزه سینما یی کشور پرسیدند، و دیدگاه آنان را در این رابطه جویا شدند.


  • برداشت اول
  • برداشت دوم
  • اوقات شرعی
  • آب و هوا