Print Friendly

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری امروز میزبان دبیران اتاق‌های فکر استانی بود.
پیچیدگی سیاستگذاری بویژه در عرصه‌های استراتژیک مستلزم مشارکت و همفکری کلیه فرهیختگان و ورود اندیشه‌ها و خواست‌های آنان به چرخه سیاستگذاری عمومی است. با هدف نهادینه‌سازی این مهم، ایجاد عرصه عمومی و بازسازی فضای گفتگوی ملی از طریق افزایش همفکری نخبگان و خبرگان سراسر کشور در موضوعات ملی و منطقه‌ای، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به ایجاد اتاق‌های فکر استانی نموده است.

جلسات اتاق فکر استانی با حضور خبرگان دولتی، کارشناسان دانشگاهی و ذی‌نفعان و بر مبنای جمع‌بندی نظرات کارشناسی خبرگان استانی و تمرکز بر مدیریت دانش برگزار خواهد شد. مساله شناسی ملی- منطقه ای، برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور نخبگان و خبرگان استانی، ارایه توصیه‌های سیاستی کاربردی در خصوص مسایل منطقه‌ای-ملی و همچنین ارایه گزارش به دستگاه‌ها و مراکز استانی از مهمترین وظایف اتاق‌های فکر خواهد بود.
در نشست امروز که با سخنرانی دکتر آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک آغاز گردید، نمایندگان دانشگاه‌های مادر استان‌ها بعنوان دبیر اتاق‌های فکر استانی با حضور در این مرکز به بررسی اهداف اتاق‌های فکر، ضرورت، ساختار و نحوه مدیریت آن‌ها پرداختند. بعلاوه فرصت‌ها و چالش‌های پیش ‌روی اتاق‌های مذکور با دکتر کیومرث اشتریان، مدیر طرح اتاق‌های فکر استانی، و دکتر محمد فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک به بحث گذاشته شد. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وظیفه سیاستگذاری و راهبری اتاق فکرهای استان‌ها در کل کشور را بر عهده خواهد داشت. همچنین این مرکز تلاش خواهد کرد از این طریق بستر لازم برای ایجاد فضای گفتگوی ملی در حوزه‌های سیاستی را فراهم سازد.
مرکز بررسی‌های استراتژیک در نظر دارد حاصل کار اتاق‌های مذکور را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت، سازمان‌های و وزارتخانه‌های مرتبط و سایر سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار دهد. بدین منظور سایت «شبکه ملی سیاست‌پژوهی» راه‌اندازی و بزودی رونمایی خواهد شد تا فضایی برای طرح و انتشار ایده‌های سیاستی در حوزه‌های مختلف استراتژیک و در نتیجه ارتقای روند سیاستگذاری عمومی فراهم گردد.

انعکاس خبر اولین نشست تخصصی اتاق‌های فکر استانی در خبرگزاری ایرنا

  • برداشت اول
  • برداشت دوم
  • اوقات شرعی
  • آب و هوا