• به نقل از ایرنا- معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از تعطیلی این مرکز و حذف صاحب نظران به دلیل گرایش سیاسی در دوره گذشته تا چرایی دعوت از پرفسور ایمانوئل والرشتاین جامعه شناس معاصر و حضور دکتر هرمیداس باوند در این مرکز سخن گفت.